กลุ่มงานแนะแนว

ครูกุลตาชา ชาติประสิทธ์

หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว

ครูณัฐสุวนัญ จิรันตน์ทโชติ

ครูสิริกาญจน์ ตั้งพลาดิศัย

ครูวรัญรดา สวาหลัง

ครูสมฤทัย สุขแท้

ครูจันทิมา ดาหมาด