กลุ่มงานแนะแนว

ครูกุลตาชา ชาติประสิทธ์

หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว

ครูณัฐสุวนัญ จิรันตน์ทโชติ

ครูจีรภา มณีรัตน์

ครูสิริกาญจน์ ตั้งพลาดิศัย

ครูวรัญรดา สวาหลัง

ครูสมฤทัย สุขแท้

ครูจันทิมา ดาหมาด