เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา (ญ.ส.)
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
คำร้อง-ทำนอง : อ.วิสาร สุทธิสว่าง

เราหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
ใฝ่ศึกษาและพัฒนาจิตใจ
เยาวชนชาติเชื้อไทย ให้มีความรุ่งเรือง
 
เราชาวหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
กรมท่าเหลือง ศักดิ์ศรีในแดนลานไทร
คุณธรรม นำก้าวไกล ระเบียบวินัยรักสามัคคี
 
ชาติและองค์กษัตรา
ศาสนาเทิดทูน ยึดมั่น
รูปตรีเป็นศรีคู่ดอกจันทร์
ผูกพันร้อยรวมดวงมาลย์
 
กุลกันยารักษาความอ่อนหวาน
บุรุษกล้าหาญ สมบูรณ์กายใจ
สร้างชื่องดงามตลอดไป
เลื่องลือไกล สมบูรณ์กุลกันยา
 
สมบูรณ์กล้าแกร่ง เราร่วมแรงในการกีฬา
รักในพลา นำชีวาสู่ความสดใส
หลอมรวมน้ำใจก้าวไปมุ่งนำชัยมา
ร่มไทรร่มรื่น แผ่กิ่งยืนปกปักษ์รักษา
สมบูรณ์กุลกันยาจะรักษาในเกียรติศักดิ์ศรี
ชีวิตยอมพลี เรา ญ.ส. สามัคคี เรา ญ.ส. สร้างความดี ไว้นิจนิรันดร์