ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบลูกจ้าง
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ และนักการภารโรง
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 66
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 66
ประกาศผลการสอบลูกจ้างครูภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 65
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 65
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูแนะแนว
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูแนะแนว
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกชั่วคราว
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 65
ประกาศผลการสอบครูต่างชาติ
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครชาวต่างชาติเป็นครูสอนภาษาพม่า
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครชาวต่างชาติเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 65