ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 66
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ชาวต่างชาติ) ตำแหน่งครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 66
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานขับรถ
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 66
ประกาศผลการสอบลูกจ้าง
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ และนักการภารโรง
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 66
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 66
ประกาศผลการสอบลูกจ้างครูภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 65
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 65
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูแนะแนว
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูแนะแนว
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกชั่วคราว
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 65