ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเรื่องการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 66
โครงการทดสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 66
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 66
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 66
กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 66
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม และการเลือกกิจกรรมชุมนุม
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 66
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 66
รายละเอียดการเลือกวิชาเพิ่มเติม และประกาศผล
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 66
คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 66
ประกาศผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียน ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 66
ประกาศผลการเลือกเหล่า กิจกรรมในเครื่องแบบ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 66
การมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 66
ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 66
การมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 66
แบบยื่นความจำนงจัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
การเลือกห้องเรียนศักยภาพ
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
เอกสารการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66