ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติสำหรับวิชาเลือกเพิ่มเติมเสรี ภาษาที่ 2 และการงานอาชีพพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 64
ประกาศให้นักเรียนมารับหนังสือเรียน
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 64
ผลการเลือกรายวิชาเพิ่มเติมเสรีและวิชากลุ่มการงานอาชีพ ชั้น ม.4
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อห้องนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 64
ประกาศผลการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม รอบที่ 3
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
ประกาศเรียกบัญชีสำรองเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
ตารางเรียน-ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามแผนการเรียน
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64
โครงการส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 64
แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
แบบประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อห้องเรียนปกติ
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
ผลการลงทะเบียน รอบ 2 การเลือกรายวิชาเพิ่มเติม วิชาภาษาที่ 2 และวิชากลุ่มการงานอาชีพ
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 64
ประกาศสถานที่สอบเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 64
ผลการลงทะเบียนเลือกรายวิชาเพิ่มเติม วิชาภาษาที่ 2 และวิชากลุ่มการงานอาชีพ
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 64
มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 64
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา2564
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 64
การลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 64