ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการลงทะเบียนเลือกรายวิชาเพิ่มเติมและการงานอาชีพ รอบ 2
นักเรียนอ่านคำชี้แจงจากเอกสารแนบให้ละเอียดเพื่อความถูกต้องในการลงทะเบียน
 
**** ลงทะเบียนเลือก ในวันที่ 30 ตุลำคม 2564 เวลำ 9.00 น. -16.00 น. ****
กรุณาตรวจสอบรหัสวิชำ และ หมายเหตุ ของแต่ละวิชาก่อนเลือก เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียน

>>> ประกาศผลการลงทะเบียนเลือกรายวิชาเพิ่มเติมและการงานอาชีพ รอบ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2564,00:00   อ่าน 9317 ครั้ง