ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อห้องนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อห้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  คลิกที่นี่  นักเรียนดำเนินการ ดังนี้
1.ตารางเรียนชั้น ม.1 คลิกที่นี่
2.ให้นักเรียนชั้น ม.1 ทุกคน เข้ากลุ่มไลน์ห้องของตนเองเพื่อรับ E-mail คลิกที่นี่ 
3.เมื่อเข้าไลน์ห้องเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนทำการกรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลนักเรียน ชั้น ม.1/3 - 1/16 เพื่อใช้สำหรับลงชื่อเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) คลิกที่นี่
** ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. เพื่อให้นักเรียนได้ดำเนินการเข้าห้องเรียนต่อไป**
4.เมื่อนักเรียนกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ E-mail ผ่านทางกลุ่มไลน์ห้อง ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. ให้นักเรียนเข้าห้องเรียนออนไลน์ ตามรหัสห้องเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่
** หากนักเรียนไม่กรอกแบบฟอร์มในข้อ 3 นักเรียนจะไม่ได้รับ E-mail และจะไม่สามารถเข้าเรียนในห้องเรียนออนไลน์ได้**


รายชื่อห้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  คลิกที่นี่
1.ตารางเรียนชั้น ม.4 คลิกที่นี่
2.ให้นักเรียนเข้าห้องเรียนออนไลน์ ตามรหัสห้องเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่
3.ให้นักเรียนเลือกวิชาเพิ่มเติมเสรี ภาษาที่ 2 และการงานอาชีพ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.00น. คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 18511 ครั้ง