ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรียกบัญชีสำรองเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ปฏิบัติดังนี้
1.  อนุญาตให้ผู้ปกครอง 1 ท่านต่อนักเรียน 1 คน เท่านั้น
2.  ใช้ประตูทางเข้า ด้านหน้าติดถนนเพชรเกษม เท่านั้น และต้องผ่านการคัดกรองทุกคน
3.  ให้นักเรียนและผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
4.  นักเรียนต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานในการมอบตัว โดยให้ดาวน์โหลดเอกสารจาก www.yorsor.ac.th พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และนำหลักฐานมามอบตัวตามวัน เวลา สถานที่กำหนด
5.  ผู้ปกครองเตรียมเงินประมาณ 3,500 บาท
6. ดำเนินการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนในวันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้อง 2316 อาคารกุลกันยาผดุงเกียรติ โดยแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม
 
**หากนักเรียนไม่มารายงานตัวและมอบตัว ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเรียน จะมาเรียกร้องขอเข้าเรียนในภายหลังไม่ได้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 2086 ครั้ง