ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ คลิกที่นี่
รายชื่อนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ  คลิกที่นี่
รายชื่อนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  คลิกที่นี่

**รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ 
 
นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ และห้องสอบ ให้ถูกต้อง 
หากนักเรียนไม่มาเข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการสอบ

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ  คลิกที่นี่
 
หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบแต่ละประเภท หากไม่ถูกต้องหรือตกหล่นให้แจ้งกลับมายัง หมายเลข โทร 074-253272 ต่อ 107 ภายในระหว่างวันที่  5- 7 พฤษภาคม 2564 (ในเวลาราชการ) เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูล
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 7194 ครั้ง