ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง รับผลการเรียนของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โดยมีการมอบเกียรติบัตรผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นเเบบอย่างที่ดี นักเรียนเรียนดี เเละกุลกันยา ต้นกล้าเยาวชน
โดยมีนายเสรี อินทร์คง ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธาน รองผู้อำนวยการ คณะครู เเละสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง รับผลการเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง รับผลการเรียนของนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5
ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง รับผลการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2566,19:14   อ่าน 303 ครั้ง