ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Classroom Meeting ประชุมผู้ปกครอง รับผลการเรียน
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม Classroom Meeting ประชุมผู้ปกครอง รับผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2565 โดยมีการมอบเกียรติบัตรผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่าง และ 10 อันดับนักเรียนเรียนดี โดยมีนายเสรี อินทร์คง ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธาน รองผู้อำนวยการ คณะครู และสมาคมเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ภาพกิจกรรม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2565,10:35   อ่าน 183 ครั้ง