ภาพกิจกรรม
โครงการระบบคลังข้อมูลความรู้ดิจิทัลอเนกประสงค์
ในวันที่ 22 มกราคม 2565 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ได้เข้าร่วมโครงการระบบคลังข้อมูลความรู้ดิจิทัลอเนกประสงค์ จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารกุลกันยาผดุงเกียรติ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2565,08:54   อ่าน 583 ครั้ง