ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2563
นางสาวจัสมิน ปิโอต ม.3/2 วิชาภาษาอังกฤษ 95.00 คะแนน
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 64
นายสิรภพ ชัยเอก ม.3/2 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 64
นายกานต์ กูลเกื้อ ม.3/1 วิชาวิทยาศาสตร์ 79.40 คะแนน
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 64
นางสาวพัทธ์ธีรา ลี่สุวรรณ ม.3/13 วิชาภาษาไทย 92.50 คะแนน
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 64