ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 64
เกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 64
การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 64
ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64
ประกาศผลการลงทะเบียนเลือกรายวิชาเพิ่มเติมและการงานอาชีพ รอบ 2
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
ตารางสอบออนไลน์ปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา2564
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 64
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 64
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาษามลายู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64
ขอเชิญร่วมกิจกรรม เปิดโลกการเรียนรู้ กับครูสังคมศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 64
การเเข่งขันทักษะวิชาการประกวดคลิปวีดีโอภาษามลายู ณ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ภาษามลายู สพม.สงขลา
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 64
การลงทะเบียนกิจกรรมบังคับ ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 64
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 64
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง “เทคนิคการอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง”
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 64
แจ้งหยุดเรียนระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเพิ่มเติมเสรี ภาษาที่ 2 และการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 64
การเงินตามโครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน)
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 64
แนวปฏิบัติสำหรับวิชาเลือกเพิ่มเติมเสรี ภาษาที่ 2 และการงานอาชีพพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 64
ประกาศให้นักเรียนมารับหนังสือเรียน
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อห้องนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 64