หน่วยงานภายใน

 

 

ผลงานครูตรึงใจ สุขบูรณ์

ผลงานคุณครู ตรึงใจ  สุขบูรณ์  หัวข้อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา  ง 20281  การบัญชีเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   อ่านบทคัดย่อ