หน่วยงานภายใน

 

 

ผลงานครูมุทิตา สุวรรณกิจ

ชื่อเรื่องศึกษา รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน4  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา