หน่วยงานภายใน

 

 

เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอนของครูวิชัย วงศ์สุวรรณ เรื่องบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยกับการรักษาเสถียรภาพทางการเศรษฐกิจ   ศึกษาเพิ่มเติม 
**ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้