หน่วยงานภายใน

 

 

ผลงานครูรุจิกร ชาวนา

ผลงานครูรรุจิกร ชาวนา ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องเอเชียตะวันออก รายวิชา เอเชียตะวันออกศึกษา (ส30207)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา    อ่านบทคัดย่อ