หน่วยงานภายใน

 

 

ผลงานครูวันทา เจะแหละหมัน

ผลงานครูวันทา  เจะแหละหมัน ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สงขลาบ้านเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  อ่านบทคัดย่อ |  อ่านเล่มที่ ๑ ตำนานเมืองสงขลา๕๗