หน่วยงานภายใน

 

 

ผลงานครูนิภา จิตต์ภักดี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น  เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง  วิชา วิทยาศาสตร์ 4 (ว22102)   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ดาวน์โหลดเอกสาร