หน่วยงานภายใน

ประกาศผลการสอบ โครงการ SMA

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โครงการ SMA   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน | ประกาศผลคะแนนสอบทั้งหมด | ประกาศเพิ่มเติม   

ให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน รายงานตัวเพื่อเข้าเรียนในวันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ข้างต้น ถือว่า สละสิทธิ์ การเข้าเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป             รายละเอียด 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                     รายละเอียด 
หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ     รายละเอียด