หน่วยงานภายใน

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558

ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 รายงานตัว เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนในวันจันทร์ ที่ 6 เมษายน 2558 เวลา 08.00 น.  ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ข้างต้นถือว่า สละสิทธิ์การเข้าเรียน
ขั้นตอนการรายงานตัว ม.4
ประกาศ
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
นักเรียน ม.4-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาทั่วไป

เอกสารสำหรับวันมอบตัว ของนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558

1. ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนรายบุคคล
2. งานการเงิน
3. ใบมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2558
4. ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง
5. ปฏิทินมอบตัว ปฐมนิเทศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558
ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ไปรายงานตัวเข้าเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2558 
นักเรียนที่ไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา สถานที่  ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ 
นักเรียน ม.1 ประเภททั่วไป
นักเรียน ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
นักเรียน ม.1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
นักเรียน ม.1 ทดแทนเงื่อนไขพิเศษ
นักเรียน ม.1 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
นักเรียน ม.1 โรงเรียนรัตนพลวิทยา
นักเรียน ม.1 โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์
นักเรียน ม.1 ประกาศผลการสอบทั้งหมด

ขั้นตอนในการรายงานตัว

ประชาสัมพันธ์ โครงการ Young ICT Camp ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2557

โครงการ Young ICT Camp ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2557  จัดโดย ชุมนุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด