หน่วยงานภายใน

 

 

ปฏิทินวิชาการ

ปฏิทินวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

------------------------------------------------------

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

 ตารางเรียนวิชาพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1,ม.2,ม.3,ม.4 

ตารางเรียนวิชาเพิ่มเติม และภาษาที่ 2 ระดับชั้น ม.1-ม.6  

ตารางเรียน ระดับชั้น ม.1  

ตารางเรียน ระดับชั้น ม.2  

ตารางเรียน ระดับชั้น ม.3  

ตารางเรียน ระดับชั้น ม.4  

ตารางเรียน ระดับชั้น ม.5  

 ตารางเรียน ระดับชั้น ม.6  

 ...................................................................................................................

 

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2562

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรมแนะแนว 

 .........................................................................................................

ประกาศรายชื่อมอบตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียน เพื่อเข้ามอบตัวเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2562  

 รายละเอียดประกาศ และรายละเอียดห้องสำหรับมอบตัว 

รายชื่อนักเรียน เพื่อเข้ามอบตัวเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

มารายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)   

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ซื้ออุปกรณ์การเรียน ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

ณ ใต้อาคารฉลองชัยกาญจนาภิเษก

***ให้นักเรียนมามอบตัว ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว

นักเรียนไม่มามอบตัวถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์***

----------------------------------------------------------------------------------