หน่วยงานภายใน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  

ผลคะแนนสอบนักเรียนทั้งหมด 
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป 
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 

ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทุกประเภท ไปรายงานตัวเข้าเรียน  ในวันพุธ ที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์ นักเรียนที่ไม่ไป
รายงานตัว ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์
การเข้าเรียน จะมาเรียกร้องขอเข้าเรียนในภายหลังไม่ได้  

------------------

โรงเรียนเครือข่าย
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 
โรงเรียนรัตนพลวิทยา 
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 
โรงเรียนคูเต่าวิทยา 

ประกาศผลคะแนนสอบ ชั้น ม.1 โครงการ SMA ปีการศึกษา 2560

ประกาศ ผลคะแนนสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โครงการ SMA  ผลคะแนนสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    


ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 ให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน  รายงานตัวเพื่อเข้าเรียนในวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 
เวลา 09.00 น. ณ.หอประชุมศูนย์ศิลป์  
หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวัน เวลาข้างต้นถือว่า สละสิทธิ์ การเข้าเรียน 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ** เอกสารแจ้งผู้ปกครอง ** 

 

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2560 
อ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ชั้น ม.1  ,   ชั้น ม.4     
หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2560