หน่วยงานภายใน

ประกาศผลการสอบ Pre-yorsor'60

ผลการสอบ Pre-yorsor'60 ประจำปีการศึกษา 2559 
ประกาศ 
ผลการสอบ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ผลการสอบ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ผลการสอบ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ประกาศการเข้าค่ายพักแรม และตารางติว O-Net

ประกาศจากโรงเรียน     

1. การอยู่ค่ายพักแรมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2560 ให้นักเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่กับบ้าน ทำงานที่ครูมอบหมาย อ่านหนังสือ ทบทวนการเรียน 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/6 และ 3/10-3/12 ให้มาติว O-Net ในวันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 

3. วันหยุดชดเชยวันตรุษจีน ซึ่งตรงกับวันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2560 

โรงเรียนฯ จะทำการเปิดเรียนตามปกติ ในวันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560 

ดาวน์โหลด  หนังสือเข้าค่ายพักแรม     
                ตารางติว O-Net     

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 โครงการ SMA ปีการศึกษา 2560

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA) ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ PRE-YORSOR'60 (เพิ่มเติม)

ประกาศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ PRE-YORSOR'60 ประจำปีการศึกษา 2559   (เพิ่มเติม)

--> รายชื่อนักเรียน  

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ PRE-YORSOR'60

ประกาศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ PRE-YORSOR'60 ประจำปีการศึกษา 2559
-->ประกาศ
-->ข้อปฏิบัติในการสอบ
-->ตารางสอบ
-->ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-->ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
-->ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หมายเหตุ : หากนักเรียนมีชื่อหรือนามสกุลผิด สามารถติดต่อแก้ไขได้ที่กรรมการประจำห้องสอบในวันสอบน่ะครับ