หน่วยงานภายใน

 

 

แจ้งการหยุดราชการ

แจ้งหยุดราชการ เนื่องในวันตรุษอีฎิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ)     
ตามที่โรงเรียนฯ ได้ประกาศเรื่องการหยุดวันตรุษอีฎิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ)  แล้วนั้น
ในการนี้ ขอประกาศให้ วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เป็นวันหยุดราชการ 1 วัน
และเปิดทำการในวันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 ตามปกติ

ประกาศ เรื่องการประมูลผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนฯ มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 หน่วย  อ่านรายละเอียด