หน่วยงานภายใน

แบบประเมินออนไลน์

เชิญครูและบุคลากรตอบแบบประเมินออนไลน์ หลักสูตร “การบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาด้านวิชาการอย่างมียุทธศาสตร์” ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลป์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา Link แบบประเมิน

รายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน

รายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2559   เอกสารแนบ

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6  ชั้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้โรงเรียนได้แนบรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง   ดังนี้ รายการมาตรฐานแบบก่อสร้าง 2558 | ประกาศประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น 

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเครือข่ายการสอนภาษาจีน วันที่ 4 มีนาคม 2559
โรงเรียนที่เข้าร่วม มีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา โดย ผอ.ก่อศักดิ์ ศรีน้อย  
โรงเรียนวรนารีเฉลิม และ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

อ่านเพิ่มเติม...