หน่วยงานภายใน

 

 

แจ้งการหยุดราชการ

แจ้งการหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีฎิ้ลอัดฮา (วันรายอฮัจยี) ในวันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 และให้นักเรียนมาเรียนตามปกติในวันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561