หน่วยงานภายใน

 

 

โครงการเปิดบ้านวิชาการ PRE-YORSOR'62

ประกาศผลสอบ PRE-YORSOR'62    

ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  เรื่อง ผลสอบ PRE-YORSOR’62 และรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 
ประจำปีการศึกษา 2561  คลิกดูรายละเอียด

ประถมศึกษาปีที่ 4      
ประถมศึกษาปีที่ 5      

ประถมศึกษาปีที่ 6      

 

ประกาศจาก กสพท. ล่าสุด

ประกาศจาก กสพท. ล่าสุด (14/10/62)

หลักเกณฑ์คัดเลือก ฉบับที่ 1 https://goo.gl/r6bhEB
หลักเกณฑ์การสมัคร ฉบับที่ 2 https://goo.gl/gSYQTq
เช็กกันยัง? คุณสมบัติเฉพาะของ กสพท.62

. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต https://goo.gl/z3jm8n
. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต https://goo.gl/tcNh7x
. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต https://goo.gl/EpSGNK
. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต https://goo.gl/YH9x7V

ติดตามทุกข่าวการเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/TCASterApp/

       

ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561

- ตารางสรุปรายวิชาเพิ่มเติมและพื้นฐาน 
- ตารางเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 

ตารางเรียนนักเรียนแต่ละระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชั้น ม.1           ชั้น ม.2           ชั้น ม.3 
ชั้น ม.4           ชั้น ม.5           ชั้น ม.6 

 ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
งานแนะแนว