หน่วยงานภายใน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ PRE-YORSOR'60

ประกาศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ PRE-YORSOR'60 ประจำปีการศึกษา 2559
-->ประกาศ
-->ข้อปฏิบัติในการสอบ
-->ตารางสอบ
-->ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-->ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
-->ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หมายเหตุ : หากนักเรียนมีชื่อหรือนามสกุลผิด สามารถติดต่อแก้ไขได้ที่กรรมการประจำห้องสอบในวันสอบน่ะครับ

 

ประกาศโรงเรียนฯ

ด้วยวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครู คณะครูจะต้องร่วมประกอบพิธีรำลึกถึงบูรพคณาจารย์ ในปีนี้วันครูตรงกับวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 และจะมีการจัดพิธี ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ดังนั้น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จึงประกาศหยุดการเรียนการสอน เป็นเวลา 1 วัน และจะเปิดเรียนตามปกติในวันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560 

ประกาศปิดโรงเรียน

ด้วยทางโรงเรียน จะนำคณะครูและบุคลากรไปศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน 
ทางโรงเรียนจึงขอปิดโรงเรียน ระหว่างวันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2559 และจะเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 4 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร