หน่วยงานภายใน

 

 

พิธีวันพ่อ

พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

จัดบริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา