หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562

ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านดนตรีและด้านกีฬา 

ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน รายงานตัว ในวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตฯ 3(3210)
 
-
--------------------------------------------------------------------------------

ประกาศชื่อนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศชื่อนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.4

ปีการศึกษา 2562

*** ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน ในวันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม  2562
เวลา 08.30 น.  ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์ ***

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
แผนการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ  
แผนการเรียนอังกฤษ-จีน  
แผนการเรียนอังกฤษ-ญี่ปุ่น  
แผนการเรียนอังกฤษ- เกาหลี - มลายู - เวียดนาม  
แผนการเรียนฝรั่งเศส-เยอรมัน  
-
-----------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน โครงการ SMA

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน  

โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA)

ให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ปีการศึกษา 2562 โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA) รายงานตัว เพื่อเข้าเรียนในวันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลาข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน

------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลคะแนนการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA)

------------------------------------------------------------------------------------------

 

ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2562 

รายละเอียดการรับสมัคร..... 

- หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562 

- หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2562 

 

  ....................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเชิญเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม PLC  

ในวันที่ 18 มีนาคม 2562

ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา


---------------------------------------------------------------------------

Download สมุดเยี่ยม (สำหรับกลุ่ม PLC)

---------------------------------------------------------------------------