หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประจำปีการศึกษา 2558

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ หมายเลขห้องสอบ และอาคารสอบตามรายละเอียด
นักเรียนคนใดไม่เข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การสอบ

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ
รายชื่อในเขตพื้นที่บริการ
รายชื่อทั่วไป

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ
รายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2558

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ หมายเลขห้องสอบ และอาคารสอบตามรายละเอียด
นักเรียนไม่เข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การสอบ

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ

ประกาศผลโควต้านักเรียน ชั้น ม.3 เดิม ขึ้น ชั้น ม.4

ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ตามแผนการเรียนดังต่อไปนี้
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาทั่วไป

** ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ ในวันอาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์  หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวัน เวลาข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน **

ประกาศผลคะแนนสอบ ชั้น ม.1 โครงการ SMA

ประกาศ ผลคะแนนสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2558    โครงการ SMA   
อ่านประกาศ   
ผลคะแนนสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    


ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 ให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน  รายงานตัวเพื่อเข้าเรียนในวันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2558
 
เวลา 09.00 น. ณ.หอประชุมศูนย์ศิลป์  
หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวัน เวลาข้างต้นถือว่า สละสิทธิ์ การเข้าเรียน     
อ่านประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ถึง ห้อง 3