หน่วยงานภายใน

 

 

ประชาสัมพันธ์ โครงการ Young ICT Camp ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2557

โครงการ Young ICT Camp ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2557  จัดโดย ชุมนุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด

โครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ปี 2558

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการแก่นักเรียนที่สนใจ และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)  สมัครเข้ารับการคัดเลือกระหว่างวันที่  1 - 4 เมษายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มอำนวยการ  สำนักงานศึกษาธิการภาค 11  ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกช่วยปฎิบัติราชการ  จะได้รับอัตราค่าตอบแทนตามสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0709.7/ว 34  ลงวันที่ 9 มีนาคม 2547   ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.reo๑๑.moe.go.th  หรือโทรศัพท์สอบถามคุณบุบผา หมัดอาด้ำ 089-869-2817

เชิญชวนครูและนักเรียนเข้าร่วมทดลองใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซด์   โดยเฉพาะนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 14 - 15 ปี ด้วยในช่วงเดือนสิงหาคม 2558  จะมีการประเมินสมรรถนะของนักเรียนที่มีอายุดังกล่าว  ฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีความรู้และทักษะในด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จึงเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมทดสอบออนไลน์ได้ที่เว็บไซด์ http://learningspace.ipst.ac.th/ และ http://pisaitems.ipst.ac.th/

ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
เจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการ SMA และ ครูอัตราจ้างสอนภาษาอินโดฯ นั้น
บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผลการคัดเลือก  
ขอให้ผู้ที่สอบผ่านในลำดับที่ 1  มารายงานตัวในวันที่  30 มีนาคม  พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 น
หากไม่มารายงานตัว ในวัน เวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์