หน่วยงานภายใน

 

 

สพม.16 เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา

 

วันนี้ 4 พ.ย. 2557 เวลา 15.01 น. ที่ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 (จังหวัดสงขลา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 นายศลใจ วิบูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นประธานในการนับคะแนนเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู

อ่านเพิ่มเติม...

ค่านิยมหลักของคนไทย

การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย


ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)


เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ


ให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ

 

อ่านเพิ่มเติม...

การเปิดภาคเรียน

โรงเรียนฯ เปิดภาคเรียนที่ 2/2557   ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557  นักเรียนสามารถดาวน์โหลดตารางเรียนได้