หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.4 :: SMA

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับ ชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อในระดับ ชั้น ม.4

โครงการ SMA ประจำปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้าย :: ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.4 SMA

ให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณา ตามรายชื่อ มารายงานตัวและมอบตัว เพื่อยืนยันสิทธิ์

ในวันเสาร์ ที่ 10 มกราคม 2558  เวลา 09.00 น.

ณ ห้องโสตฯ วิทยาศาสตร์ อาคารปิ่นเกรียงไกร

หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

 

พิธีวันพ่อ

พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

จัดบริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา