หน่วยงานภายใน

 

 

การยื่นแบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู‏

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่นี่ 

กำหนดการครู และนักเรียน

แจ้งกำหนดการครู และนักเรียน  

วันที่ 26 ตุลาคม 2558        - เวลา 08.30-16.30 น. ประชุมครู เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ลงทะเบียนเวลา 08.30-09.00 น.

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2558   - ครูกลุ่มเป้าหมายร่วมอบรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
                                         - ครู เตรียมการเรียนการสอน

วันที่ 29 ตุลาคม 2558        - เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558

ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน จัดกิจกรรม ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ประกาศรายชื่อกิจกรรมในเครื่องแบบ ชั้น ม.1

ขอให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ตรวจสอบกิจกรรมในเครื่องแบบที่ตนสังกัดในปีการศึกษา 2558 ในประกาศรายชื่อนักเรียนสังกัดกิจกรรมในเครื่องแบบ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 กรณีนักเรียนคนใดไม่มีรายชื่อตามประกาศให้สังกัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี เหล่าเสนา รายชื่อกิจกรรมในเครื่องแบบ