หน่วยงานภายใน

 

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558

ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน จัดกิจกรรม ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ รายชื่อนักเรียนและห้องรับมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในแต่ละห้อง และห้องรับมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 ให้นักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน พร้อมกันที่ใต้อาคารฉลองชัยกาญจนา เวลา 08.30 น.

ประกาศรายชื่อกิจกรรมในเครื่องแบบ ชั้น ม.1

ขอให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ตรวจสอบกิจกรรมในเครื่องแบบที่ตนสังกัดในปีการศึกษา 2558 ในประกาศรายชื่อนักเรียนสังกัดกิจกรรมในเครื่องแบบ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 กรณีนักเรียนคนใดไม่มีรายชื่อตามประกาศให้สังกัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี เหล่าเสนา รายชื่อกิจกรรมในเครื่องแบบ  

รายชื่อนักเรียนและห้องรับมอบตัว นักเรียนชั้น ม.4

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในแต่ละห้อง และห้องรับมอบตัว นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 ให้นักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน พร้อมกันที่ใต้อาคารฉลองชัยกาญจนา เวลา 08.30 น.