หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558
ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ไปรายงานตัวเข้าเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2558 
นักเรียนที่ไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา สถานที่  ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ 
นักเรียน ม.1 ประเภททั่วไป
นักเรียน ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
นักเรียน ม.1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
นักเรียน ม.1 ทดแทนเงื่อนไขพิเศษ
นักเรียน ม.1 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
นักเรียน ม.1 โรงเรียนรัตนพลวิทยา
นักเรียน ม.1 โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์
นักเรียน ม.1 ประกาศผลการสอบทั้งหมด

ขั้นตอนในการรายงานตัว

ประชาสัมพันธ์ โครงการ Young ICT Camp ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2557

โครงการ Young ICT Camp ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2557  จัดโดย ชุมนุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด

เชิญชวนครูและนักเรียนเข้าร่วมทดลองใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซด์   โดยเฉพาะนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 14 - 15 ปี ด้วยในช่วงเดือนสิงหาคม 2558  จะมีการประเมินสมรรถนะของนักเรียนที่มีอายุดังกล่าว  ฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีความรู้และทักษะในด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จึงเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมทดสอบออนไลน์ได้ที่เว็บไซด์ http://learningspace.ipst.ac.th/ และ http://pisaitems.ipst.ac.th/