หน่วยงานภายใน

 

 

รายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน

รายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2559   เอกสารแนบ

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเครือข่ายการสอนภาษาจีน วันที่ 4 มีนาคม 2559
โรงเรียนที่เข้าร่วม มีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา โดย ผอ.ก่อศักดิ์ ศรีน้อย  
โรงเรียนวรนารีเฉลิม และ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6  ชั้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้โรงเรียนได้แนบรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง   ดังนี้ รายการมาตรฐานแบบก่อสร้าง 2558 | ประกาศประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น 

ประกาศผลการสอบ โครงการ SMA

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โครงการ SMA   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน | ประกาศผลคะแนนสอบทั้งหมด | ประกาศเพิ่มเติม   

ให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน รายงานตัวเพื่อเข้าเรียนในวันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ข้างต้น ถือว่า สละสิทธิ์ การเข้าเรียน