หน่วยงานภายใน

เชิญชวนครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์

เชิญชวนครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ได้ที่www.tepeonline.org หรือhttp://www.utqplus.com/