หน่วยงานภายใน

ประกาศรายชื่อกิจกรรมในเครื่องแบบ ชั้น ม.1

ขอให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ตรวจสอบกิจกรรมในเครื่องแบบที่ตนสังกัดในปีการศึกษา 2558 ในประกาศรายชื่อนักเรียนสังกัดกิจกรรมในเครื่องแบบ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 กรณีนักเรียนคนใดไม่มีรายชื่อตามประกาศให้สังกัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี เหล่าเสนา รายชื่อกิจกรรมในเครื่องแบบ