หน่วยงานภายใน

รายชื่อนักเรียนและห้องรับมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในแต่ละห้อง และห้องรับมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 ให้นักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน พร้อมกันที่ใต้อาคารฉลองชัยกาญจนา เวลา 08.30 น.