หน่วยงานภายใน

 

 

ประชาสัมพันธ์ โครงการ Young ICT Camp ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2557

โครงการ Young ICT Camp ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2557  จัดโดย ชุมนุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด