หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
เจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการ SMA และ ครูอัตราจ้างสอนภาษาอินโดฯ นั้น
บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผลการคัดเลือก  
ขอให้ผู้ที่สอบผ่านในลำดับที่ 1  มารายงานตัวในวันที่  30 มีนาคม  พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 น
หากไม่มารายงานตัว ในวัน เวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์