หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศผลโควต้านักเรียน ชั้น ม.3 เดิม ขึ้น ชั้น ม.4

ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ตามแผนการเรียนดังต่อไปนี้
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาทั่วไป

** ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ ในวันอาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์  หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวัน เวลาข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน **