หน่วยงานภายใน

ประกาศผลคะแนนสอบ ชั้น ม.1 โครงการ SMA

ประกาศ ผลคะแนนสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2558    โครงการ SMA   
อ่านประกาศ   
ผลคะแนนสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    


ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 ให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน  รายงานตัวเพื่อเข้าเรียนในวันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2558
 
เวลา 09.00 น. ณ.หอประชุมศูนย์ศิลป์  
หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวัน เวลาข้างต้นถือว่า สละสิทธิ์ การเข้าเรียน     
อ่านประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ถึง ห้อง 3