หน่วยงานภายใน

 

 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

 ตารางเรียนวิชาพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1,ม.2,ม.3,ม.4 

ตารางเรียนวิชาเพิ่มเติม และภาษาที่ 2 ระดับชั้น ม.1-ม.6  

ตารางเรียน ระดับชั้น ม.1  

ตารางเรียน ระดับชั้น ม.2  

ตารางเรียน ระดับชั้น ม.3  

ตารางเรียน ระดับชั้น ม.4  

ตารางเรียน ระดับชั้น ม.5  

 ตารางเรียน ระดับชั้น ม.6  

 ...................................................................................................................