หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศรายชื่อมอบตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียน เพื่อเข้ามอบตัวเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2562  

 รายละเอียดประกาศ และรายละเอียดห้องสำหรับมอบตัว 

รายชื่อนักเรียน เพื่อเข้ามอบตัวเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

มารายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)   

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ซื้ออุปกรณ์การเรียน ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

ณ ใต้อาคารฉลองชัยกาญจนาภิเษก

***ให้นักเรียนมามอบตัว ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว

นักเรียนไม่มามอบตัวถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์***

----------------------------------------------------------------------------------