หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศรายชื่อมอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียน เพื่อเข้ามอบตัวเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2562 

 รายละเอียดประกาศ และรายละเอียดห้องสำหรับมอบตัว   

รายชื่อนักเรียน เพื่อเข้ามอบตัวเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ซื้ออุปกรณ์การเรียน ในวันที่ 8 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

ณ ใต้อาคารฉลองชัยกาญจนาภิเษก

***ให้นักเรียนมามอบตัว ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว

นักเรียนไม่มามอบตัวถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์***

.....................................................................................................................