หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562

ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านดนตรีและด้านกีฬา 

ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน รายงานตัว ในวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตฯ 3(3210)
 
-
--------------------------------------------------------------------------------