หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศชื่อนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศชื่อนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.4

ปีการศึกษา 2562

*** ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน ในวันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม  2562
เวลา 08.30 น.  ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์ ***

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
แผนการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ  
แผนการเรียนอังกฤษ-จีน  
แผนการเรียนอังกฤษ-ญี่ปุ่น  
แผนการเรียนอังกฤษ- เกาหลี - มลายู - เวียดนาม  
แผนการเรียนฝรั่งเศส-เยอรมัน  
-
-----------------------------------------------------------------------