หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน โครงการ SMA

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน  

โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA)

ให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ปีการศึกษา 2562 โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA) รายงานตัว เพื่อเข้าเรียนในวันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลาข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน

------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลคะแนนการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA)

------------------------------------------------------------------------------------------