หน่วยงานภายใน

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเชิญเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม PLC  

ในวันที่ 18 มีนาคม 2562

ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา


---------------------------------------------------------------------------

Download สมุดเยี่ยม (สำหรับกลุ่ม PLC)

---------------------------------------------------------------------------