หน่วยงานภายใน

 

 

ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ SMA ประจำปีการศึกษา 2562

การรับนักเรียนสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA) ประจำปีการศึกษา 2562 

*** รับสมัครวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562